เมทัลชีท

79,000.00 บาท

เมทัลชีท คือ เหล็กแผ่นบางเคลือบสารป้องกันสนิม
โดยส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
แผ่นเหล็กอาบสังกะสีเคลือบสี โดยนำแผ่นเหล็ก
มาอาบสังกะสี แล้วเคลือบสีอีกชั้นหนึ่ง