บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ

Mattanks (Materials Tank) ก่อตั้งขึ้นด้วยจุดประสงค์หลัก เพื่อการให้บริการครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบ และผลิตโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป PEB (Pre-Engineered Building) ซึ่งเป็นระบบการก่อสร้างอาคารแบบถอดประกอบ (knock-down) โดยโครงสร้างทุกชิ้นจะถูกออกแบบและคำนวนอย่างแม่นยำตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ และผลิตด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงในโรงงานอุตสาหรรมซึ่งได้รับมาตรฐาน ISO (Organization for Standardization)

 

ชิ้นส่วน PEB เหล่านี้สามารถถอดประกอบเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้ จึงเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอีกทางหนึ่ง ซึ่งตรงกับนโยบายการดำเนินการบริหารงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

เครือบริษัท SB Steel

เป็นบริษัทในเครือของ SB Steel ซึ่งดำเนินกิจการและได้รับความไว้วางใจมากว่า 40 ปี

 

มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการจำหน่ายเหล็กก่อสร้างและเหล็กรูปพรรณ โดยจำหน่ายสินค้าคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมถูกต้องตามกฎหมาย

 

นอกเหนือไปจากคุณภาพของสินค้าซึ่งเราให้ความใส่ใจเป็นหลักแล้ว เรายังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุดในทุกขั้นตอน ทั้งความรวดเร็วแม่นยำ คุณภาพในการบริการ รวมไปถึงการขนส่งซึ่งมีประสิทธิภาพสูง

ความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน

เรามีมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนนึงในการพัฒนา และช่วยเหลือธุรกิจของลูกค้าให้ประสบสำเร็จ โดยยึดมั่นในหลักการทำงาน เพื่อให้ทุกคนได้เติบโตและเดินหน้าไปพร้อมกัน

 

  • ครบวงจร ในการบริการ PEB
  • งานคุณภาพสูง ด้วยมาตรฐานสากล
  • ราคาเป็นธรรม คำนวณและตรวจสอบได้
  • เชื่อถือได้ จากเครือธุรกิจที่ได้รับความไว้ว่างใจมาอย่างยาวนาน